Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
280 Pegvisomant w rozpoznaniu zakwalifikowanych do kodów: D35.0 i D44.3, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ