Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
281 Sunitynib we wskazaniach określonych kodami ICD-10: C49.1; C49.2; C41.4;rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ