Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
282 Nilotynib we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C91.0, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ