Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
283 Docetaksel w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C54.8, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ