Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
284 Temozolomid we wskazaniach określonych kodami ICD-10: C47.9; C25.9, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ