Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
285 Anagrelid w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C92.1, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ