Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
286 Azacytydyna w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10 C92; C92.0 i C92.7, rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ