Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
287 Kapecytabina we wskazaniach określonych kodami ICD-10: C23; C25.9 i C80, rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ