Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
288 Ibritumomab w rozpoznaniu zakwalifikwanym do kodu ICD-10 C85.7, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ