Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
289 Sirolimus we wskazaniach określonych kodami ICD-10 C49.9; C48 i C48.0, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ