Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
290 Beksaroten we wskazaniach określonych kodami ICD-10: C84; C84.0; C84.1 C84.5 i C85.7, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ