Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
291 Vamin 18 w zakresie kodu ICD-10 C75.9, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ