Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
333 W nawiązaniu do pisama o wydanie opinii Prezesa AOTM w sprawie zasadności przedłużenia okresu stosowania interferonu beta oraz octanu glatirameru w ramach programu lekowego"Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10G35) powyżej przewidzianego treścią programu 60-miesięcznego okresu czasu, przeprowadzenie symulacji kosztów związanych z wprowadzeniem w życie przedmiotowej zmiany z uwzględnieniem dynamiki nowych przypadków AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ