Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
343 Klofarabina w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10 C.92.0. AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ