Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wydanie opinii w sprawie włączenia koncentratu czynnika X do leczenia chorych z niedoborem czynnika X, w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023

Wskazanie:

niedobór czynnika X

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

OIPPZ.078.2.2019.KP; 17.12.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

Raport Agencji:

pdfOT.4320.35.2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 30.12.2020 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do rapotu OT.4320.35.2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 4/2021 do zlecenia 307/2019
  (Dodano: 04.01.2021 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Intuniv, guanafacinum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, we wskazaniach: zespół Tourette'a; zespół Tourette'a ze współtowarzyszącym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

  Wskazanie:

  zespół Tourette'a; zespół Tourette'a ze współtowarzyszącym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.6383.2019.1.SG; 28.11.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.4311.21.2019
  (Dodano: 08.12.2020 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 88/2020 do zlecenia 290/2019
  (Dodano: 01.12.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 88/2020 do zlecenia 290/2019
  (Dodano: 02.12.2020 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie opinii Prezesa Agencji i Rady Przejrzystości w sprawie wniosku racjonalizującego Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego TECHNOMED w sprawie włączenia do koszyka świadczeń gwarantowanych w zakresie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wymienników HME

  Wskazanie:

   

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLW.4650.188.2019; 19.08.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania opinii Prezesa Agencji i Rady Przejrzystości

  hr

  Raport Agencji:

  pdfWS.4320.6.2019
  (Dodano: 27.10.2020 r.)

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 284/2020 do zlecenia 205/2019
  (Dodano: 28.10.2020 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 i 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia programami profilaktycznymi: "Ogólnopolski program profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u mlodzieży i młodych dorosłych". Problem zdrowotny: uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych.

  Wskazanie:

  uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 aa ust. 6 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  FZR.9081.60.2018.MM; 23.05.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 187/2020 do zlecenia 201/2019
  (Dodano: 28.07.2020 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 i 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia programami profilaktycznymi: "Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa". Problem zdrowotny: przewlekłe bóle kregosłupa.

  Wskazanie:

  przewlekłe bóle kregosłupa

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 aa ust. 6 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  FZR.9081.60.2018.MM; 23.05.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 188/2020 do zlecenia 198/2019
  (Dodano: 28.07.2020 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Wydanie opinii Prezesa Agencji oraz Rady Przejrzystości w sprawie wniosku racjonalizacyjnego Coloplast Sp. z o.o. dotyczącego możliwości zapewnienia większej dostępności niepełnosprawnym dzieciom do wyrów medycznych - urologicznych cewników hydrofilowych (gotowe do użycia - bez aktywacji wodą) w systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz wniosku Konsultanta Krajowego w dziedzinie urologii dziecięcej o zmianę warunków realizacji świadczenia gwarantowanego: Cewniki jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne polegającej na wydzieleniu z niego osobnego świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18 "Cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe do 180 sztuk miesięcznie"

  Wskazanie:

   

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLW.4650.213.2019 PLW.4650.213.2019.MWJ; 25.10.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania opinii Prezesa Agencji i Rady Przejrzystości

  hr

  Raport Agencji:

  pdfWS.4320.12.2019
  (Dodano: 30.06.2020 r.)

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 155/2020 do zlecenia 259/2019
  (Dodano: 01.07.2020 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 i 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia programami profilaktycznymi: "Pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych". Problem zdrowotny: choroby odkleszczowe.

  Wskazanie:

  choroby odkleszczowe

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 aa ust. 6 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  FZR.9081.60.2018.MM; 23.05.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 134/2020 do zlecenia 202/2019
  (Dodano: 03.06.2020 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Wydanie opinii dotyczącej 1. oceny dotychczasowego modelu finansowania koncentratów czynników krzepnięcia (VIII i IX osoczopochodnych i rekombinowanych) na zabezpieczenie krwawień i zabiegów dla subpopulacji pediatrycznej, 2. oceny dotychczasowego modelu finansowania czynników krzepnięcia (koncentrat rekombinowanego czynnika VIIa, koncentrat aktywowanych czynników zespołów protrombiny aPCC, koncentratu rekombinowanego wieprzowego czynika VIII) i wskazania wytycznych diagnostycznych i terapeutycznych do leczenia nabytej hemofilii A i trombastenii Glanzmanna

  Wskazanie:

  leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  OIPPZ.407.144.2019.KP; 03.12.2019

  Zlecenie dotyczy:

  wydania opinii

  hr

  Raport Agencji:

  pdfWT.541.11.2019
  (Dodano: 29.05.2020 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 i 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia programami profilaktycznymi: "Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży". Problem zdrowotny: próchnica zębów.

  Wskazanie:

  próchnica zębów

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 aa ust. 6 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  FZR.9081.60.2018.MM; 23.05.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 94/2020 do zlecenia 203/2019
  (Dodano: 07.05.2020 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie opinii odnośnie wprowadzenia do badań diagnostycznych zlecanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), które mogłyby być wykonywane: badania poziomu ferrytyny - u niemowląt i małych dzieci (z określeniem granicy wieku dzieccka), badania poziomu witaminy D - 25 OH - u niemowląt i małych dzieci (z określeniem granicy wieku dziecka), Borrelia afzelli Przeciwciała IgG, Borrelia afzelli Przeciwciała IgM, Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG), Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgM) zalecanych: pracownikom lesnym, zawodowym żołnierzom przebywającym w "zielonych" garnizonach, rolnikom i pracownikom rolnym z terenów bogatych w lasy, innym (proszę o wskazanie) grupom - zgodnie z zaleceniami

  Wskazanie:

   

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  ASG.4080.17.2019.TK; 19.07.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania opinii

  hr

  Raport Agencji:

  pdfWS.4320.5.2019
  (Dodano: 30.03.2020 r.)

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 68/2020 do zlecenia 158/2019
  (Dodano: 01.04.2020 r.)

  go to zlecenie