Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
07/2020
27.11.2020
System Monitorowania Kosztów Leczenia - prośba o wycenę
1. Zapytanie o cenę - dodano: 27.11.2020 r.
2. OPZ - dodano: 27.11.2020 r.
3. Załącznik nr 1 - Schemat procesu kwalifikacji świadczeniodawców - stan przyszły - dodano: 27.11.2020 r.
4. Załącznik nr 2 - Schemat procesu przekazywania danych - stan przyszły - dodano: 27.11.2020 r.
5. Załącznik nr 3 - Schemat procesu przeprowadzania analiz - stan przyszły - dodano: 27.11.2020 r.
6. Załącznik nr 4 - Schemat procesu obsługi eksperckiej - stan przyszły - dodano: 27.11.2020 r.
7. Załącznik nr 5 - Zarządzenie nr 18/2020 – ws. zasad udostępniania przez świadczeniodawców danych - dodano: 27.11.2020 r.

11.12.2020

Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
08/2020
17.12.2020
Usługi dostępu dla pracowników AOTMiT do specjalistycznych baz informacji - zapytanie ofertowe
1. Zapytanie ofertowe - dodano: 17.12.2020 r.
2. Załącznik do zapytania ofertowego - dodano: 17.12.2020 r.
22.12.2020
do godziny 18:00

Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
01/2020
30.03.2020
Dostawa oprogramowania biurowego: 1/2020
1. ogłoszenie nr 527879-N-2020 - dodano: 30.03.2020 r.
2. SIWZ 1/2020 - dodano: 30.03.2020 r.
3. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty - dodano: 30.03.2020 r.
4. Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy - dodano: 30.03.2020 r.
5. Załącznik nr 3 do SIWZ – podwykonawcy - dodano: 30.03.2020 r.
6. Załącznik nr 4 do SIWZ – OPZ - dodano: 30.03.2020 r.
7. Załącznik nr 5 do SIWZ – wstępne oświadczenie - dodano: 30.03.2020 r.
8. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz zamówień - dodano: 30.03.2020 r.
9. Załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy - dodano: 30.03.2020 r.
10. Załącznik nr 8 do SIWZ – grupa kapitałowa - dodano: 30.03.2020 r.
11. Ogłoszenie o zmianie nr 540058731-N-2020 - dodano: 02.04.2020 r.
12. SIWZ 1/2020 – zaktualizowany - dodano: 02.04.2020 r.
13. Wyjaśnienia_treści_SIWZ_i_zmiana_terminu_składania_ofert_1_2020 - dodano: 02.04.2020 r.
12. SIWZ 1/2020 – zaktualizowany - dodano: 02.04.2020 r.
13. Informacja o przeprowadzeniu otwarcia ofert poprzez transmisję online - dodano: 03.04.2020 r.
14. Informacja z otwarcia ofert - dodano: 08.04.2020 r.
15. Informacja o wyborze oferty - dodano: 21.04.2020 r.
06.04.2020
08.04.2020
Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
02/2020
15.05.2020
Dialog techniczny ws. zamówienia publicznego pn.: System Monitorowania Kosztów Leczenia („SMoKL”)
1. Ogłosznie o dialogu technicznym - dodano: 15.05.2020 r.
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym - dodano: 15.05.2020 r.
3. Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego.pdf - dodano: 20.05.2020 r.
4. Koncepcja systemu pn.„System Monitorowania Kosztów Leczenia” - dodano: 26.05.2020 r.
5. Zakończenie Dialogu Technicznego. Protokół Końcowy - dodano: 25.09.2020 r.

21.05.2020
Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
03/2020
15.07.2020
Świadczenie przez Wykonawcę usługi wydawania i dystrybucji czasopisma (kwartalnik) naukowego w dziedzinie medycyny.
1.  Ogłoszenie nr 562575-N-2020 z dnia 2020-07-15 r.- dodano: 15.07.2020 r.
2.  załącznik_nr_1 – OPZ - dodano: 15.07.2020 r.
3.  załącznik_nr_2 - formularz ofertowy - dodano: 15.07.2020 r.

22.07.2020
do godz.12:00
Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
05/2020
03.08.2020
Świadczenie usług zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Agencji Oceny technologii Medycznych i taryfikacji ich dzieci do ukończenia 15-tego roku życia oraz osób towarzyszących.
1. Ogłoszenie_138o_świadczenie_usługi_zajęć_sportowo-rekreacyjnych - dodano: 03.08.2020 r.
2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia OPZ - dodano: 03.08.2020 r.
3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia formularz - dodano: 03.08.2020 r.
4. Załącznik nr 3 do formularza oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - dodano: 03.08.2020 r.
5. Załącznik nr 4 do ogłoszenia wzór umowy - dodano: 03.08.2020 r.
6. Załącznik nr 5 do ogłoszenia wykaz usług - dodano: 03.08.2020 r.
7. Załącznik nr 6 do ogłoszenia grupa kapitałowa - dodano: 03.08.2020 r.
8. Załącznik nr 7 do ogłoszenia oświadczenie o braku powiązań osobowych- dodano: 03.08.2020 r.
9. Załącznik nr 8 do ogłoszenia ID postępowania - dodano: 03.08.2020 r.
10. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9bacf4ed-e01a-4b98-8acb-df0b11ca6865 - dodano: 03.08.2020 r
11. Wyjaśnienia treści ogłoszenia - dodano: 07.08.2020 r.
12. Informacja o przeprowadzeniu otwarcia ofert poprzez transmisję - dodano: 07.08.2020 r
13. Informacja o zmianie załącznika nr 2 do ogłoszenia tj. formularz oraz informacja o zmianie terminu składania ofert - dodano: 07.08.2020 r
14. Wyjaśnienia treści ogłoszenia oraz informacja o zmianie terminu składania ofert - dodano: 10.08.2020 r.
15. Załącznik nr 2 do ogłoszenia formularz ofertowy - dodano: 10.08.2020 r
16. Ogłoszenie 138o karty sportowe 5/2020 - dodano: 10.08.2020 r
17. Informacja z otwarcia ofert - dodano: 17.08.2020 r.
18. Informacja o wyborze oferty - dodano: 20.08.2020 r..
19. Informacja o udzieleniu zamowienia - dodano: 15.09.2020 r.
10.08.2020
godz. 12:00

12.08.2020

godz. 12:00

17.08.2020
godz.12:00
Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
04/2020
04.08.2020
Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
1. Ogłoszenie nr 566484-N-2020 z dnia 2020-08-04 - dodano: 04.08.2020 r.
2. SIWZ 4/2020 - dodano: 04.08.2020 r.
3. Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy - dodano: 04.08.2020 r.
4. Załącznik nr 2 do SIWZ OPZ - dodano: 04.08.2020 r.
5. Załącznik do OPZ harmonogram wymiary powierzchnie - dodano: 04.08.2020 r.
6. Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie z postępowania - dodano: 04.08.2020 r.
7. Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy - dodano: 04.08.2020 r.
8. Załącznik nr 4 i nr 10 do umowy - dodano: 04.08.2020 r.
9. Załącznik nr 5 do SIWZ wykaz wykonanych zamówień - dodano: 04.08.2020 r.
10. Załącznik nr 6 do SIWZ oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp - dodano: 04.08.2020 r.
11. Załącznik nr 7 do SIWZ oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp - dodano: 04.08.2020 r.
12. Załącznik nr 8 do SIWZ oświadczenie o niezaleganiu z podatkiem - dodano: 04.08.2020 r.
13. Załącznik nr 9 do SIWZ oświadczenie o grupie kapitałowej - dodano: 04.08.2020 r
14. Załącznik nr 10 do SIWZ ID postępowania - dodano: 04.08.2020 r.
15. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_ce799c82-6742-43a4-bfaa-0d538f71cc94 - dodano: 04.08.2020 r.
16. Wyjaśnienia do SIWZ - dodano: 10.08.2020 r.
17. Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie z postępowania w wersji - dodano: 10.08.2020 r.
18. Informacja o przeprowadzeniu otwarcia ofert poprzez transmisję - dodano: 10.08.2020 r.
19. Informacja z otwarcia ofert - dodano: 11.08.2020 r.
20. Informacja o wyborze oferty - dodano: 19.08.2020 r.
11.08.2020
godz. 12:00
Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
09/2020
28.12.2020
Realizacja badania ilościowego preferencji pacjentów – projekt KOMPAS
1.  Zapytanie ofertowe- dodano: 28.12.2020 r.
2.  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - dodano: 28.12.2020 r.
3.  Załącznik nr 2 SOPZ - dodano: 28.12.2020 r.

31.12.2020
do godz.16:00
Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
6/2020
12.11.2020
Dialog techniczny - Projekt KOMPAS
1. Ogłoszenie o dialogu technicznym - dodano: 12.11.2020 r.
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym - dodano: 12.11.2020 r.
3. Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego - dodano: 12.11.2020 r.
4. Zakończenie dialogu technicznego. Protokół Końcowy - dodano: 28.12.2020 r.

16.11.2020