Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
352 Bretaris Genuair, bromek aklidyny, 400 µg, 1 inhalator z 60 dawkami leczniczymi, EAN 5909991001575, we wskazaniu: - ciężka postać POChP z udokumentowaną badaniem spirometrycznym wartością wskaźnika FEV1 <50% oraz ujemną próbą rozkurczową; - w podtrzymującym leczeniu rozszerzającym oskrzela w celu złagodzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)Bretaris Genuair, bromek aklidyny, 400 µg, 1 inhalator z 60 dawkami leczniczymi, EAN 5909991001575, we wskazaniu: - ciężka postać POChP z udokumentowaną badaniem spirometrycznym wartością wskaźnika FEV1 <50% oraz ujemną próbą rozkurczową; - w podtrzymującym leczeniu rozszerzającym oskrzela w celu złagodzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)5909991001575, we wskazaniu: - ciężka postać POChP z udokumentowaną badaniem spirometrycznym wartością wskaźnika FEV1 <50% oraz ujemną próbą rozkurczową; - w podtrzymującym leczeniu rozszerzającym oskrzela w celu złagodzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)Bretaris Genuair, bromek aklidyny, 400 µg, 1 inhalator z 60 dawkami leczniczymi, EAN 5909991001575, we wskazaniu: - ciężka postać POChP z udokumentowaną badaniem spirometrycznym wartością wskaźnika FEV1 <50% oraz ujemną próbą rozkurczową; - w podtrzymującym leczeniu rozszerzającym oskrzela w celu złagodzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) Zlecenie wznowione AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
351 Synflorix, EAN 5909990678075 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
345 Salbutamolum, Salbutamol Hasco, syrop, 2 mg/5ml, 100 ml, EAN 5909990317516, we wskazaniu: bradykardia u dzieci do 18 roku życia AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
343 Klofarabina w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10 C.92.0. AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ

Podkategorie