Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
337 Botox (toksyna botulinowa typu A 100 jednostek (900kD)) proszek do wstrzykiwań, 100 jednostek Allergan, AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
336 Lonquex, (Lipegfilgrastimum), roztwór do wstrzykiwań, 6 mg, 1 ampułko-strzykawka 0,6 ml, z urządzeniem zabezpieczajacym, kod EAN 590999102469 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
334 Perjeta (pertuzumab), koncentratu do sporzadzania roztworu do infuzji, 420 mg, 1 amp. a 14 ml, kod EAN 5902768001006 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ

Podkategorie