Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
192 LEU-free cooler (dieta eliminacyjna), woreczki a 130 ml we wskazaniu: 3 metylokrotonyloglicynuria AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
191 Valcyte (valgancyclovirum), zawiesina a 50 mg/ml we wskazaniu: stan po przeszczepieniu wątroby, zakażenie EBV AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
188 Valcyte (valgancyclovirum), zawiesina a 50 mg/ml we wskazaniu: wrodzona cytomegalia z zajęciem OUN AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
187 Valcyte (valgancyclovirum), zawiesina a 50 mg/ml we wskazaniu: wrodzona cytomegalia z zajęciem narządu wzroku AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
186 Valcyte (valgancyclovirum), zawiesina a 50 mg/ml we wskazaniu: wrodzona cytomegalia z zajęciem narządu słuchu AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
185 Valcyte (valgancyclovirum), zawiesina a 50 mg/ml we wskazaniu: wrodzona cytomegalia AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
184 HCU Express 15 (dieta eliminacyjna), saszetki a 25 g we wskazaniu: homocystynuria AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
183 GA GEL (dieta eliminacyjna), saszetki a 24 g we wskazaniu: acyduria nglutarowa typu I AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ

Podkategorie