Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
092 Vasosan P (Colestyraminum), granulat a 0,74 g/g we wskazaniu: Zespół krótkiego jelita AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
091 Vasosan P (Colestyraminum), granulat a 0,74 g/g we wskazaniu: Wrzodziejące zapalenie jelita grubego AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
090 Vasosan P (Colestyraminum), granulat a 0,74 g/g we wskazaniu: Choroba Leśniowkiego-Crohna AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
086 Loniten (Minoxidilum), tabletki a 2,5 mg, 5 mg orz 10 mg we wskazaniu: schyłkowa niewydolność nerek w przebiegu nefropatii IgA AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
085 Nifedipinum (Adalat Gits oraz Adalat Retard), tabletki a 20 mg, we wskazaniu: oporne nadciśnienie tętnicze wikłąjące ciążę AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ

Podkategorie