Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
072 Neo-Gilurytmal (Prajmalinum), tabletki a 20 mg we wskazaniu: zaburzenia rytmu serca pod postacią: napadowe częstoskurcze nadkomorowe AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
071 Neo-Gilurytmal (Prajmalinum), tabletki a 20 mg we wskazaniu: zaburzenia rytmu serca pod postacią: napadowe migotanie przedsionków AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
070 Neo-Gilurytmal (Prajmalinum), tabletki a 20 mg we wskazaniu: zaburzenia rytmu serca pod postacią: syndrom Wolffa-Parkinsona-White'a AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
069 Idebenone (Idebenonum), tabletki a 150 mg oraz Mnesis (Idebenonum), tabletki a 45 mg we wskazaniu: zespół Kearns-Sayre'a AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
068 Idebenone (Idebenonum), tabletki a 150 mg oraz Mnesis (Idebenonum), tabletki a 45 mg we wskazaniu: zespół Leigha AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
067 Idebenone (Idebenonum), tabletki a 150 mg oraz Mnesis (Idebenonum), tabletki a 45 mg we wskazaniu: zespół MELAS AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
066 Idebenone (Idebenonum), tabletki a 150 mg oraz Mnesis (Idebenonum), tabletki a 45 mg we wskazaniu: ataksja Fredreicha AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
065 Pletal (Cilostazol), tabletki a 100 mg we wskazaniu: tętniaki AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
064 Pletal (Cilostazol), tabletki a 100 mg we wskazaniu: stwardnienie tętnic kończyn dolnych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
063 Pletal (Cilostazol), tabletki a 100 mg we wskazaniu: miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ

Podkategorie