Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
050 Leki wymienione w załączniku do zlecenia: metforminum, acarbosum, carbamazepinum, venlafaxinum AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
049 Leczenie chirurgiczne raka błony śluzowej macicy z zastosowaniem systemu robotowego AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
048 Leczenie chirurgiczne raka gruczołu krokowego z zastosowaniem systemu robotowego AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
047 Leczenie chirurgiczne raka jelita grubego z zastosowaniem systemu robotowego AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ

Podkategorie