Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
032 Ritalmex (Mexiletinum) kapsułki a 200 mg,we wskazaniu:pierwotne zaburzenia mięśniowe - choroba Eulenburga AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
031 Ritalmex (Mexiletinum) kapsułki a 200 mg,we wskazaniu: nawracające burze elektryczne-stan po implantacji ICD AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
030 Ritalmex (Mexiletinum) kapsułki a 200 mg,we wskazaniu:komorowe zaburzenia rytmu serca AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
029 Ritalmex (Mexiletinum) kapsułki a 200 mg,we wskazaniu:dystrofia miotoniczna Beckera AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
028 Ritalmex (Mexiletinum) kapsułki a 200 mg,we wskazaniu:miotonia typuThomsena AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
027 Ritalmex (Mexiletinum) kapsułki a 200 mg,we wskazaniu:dystrofia miotoniczna typu 2 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
026 Ritalmex (Mexiletinum) kapsułki a 200 mg,we wskazaniu:dystrofia miotoniczna typu 1 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ

Podkategorie