Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
312 Paklitakselu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10; C60.9 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
311 Oksaliplatyny w zozpoznaniu określonym kodem ICD-10; C24.9 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
310 Treosulfanu w rozpoznaniach w zakresie kodów ICD-10; C69 i 69.9 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
309 Sorafenibu w rozpoznaniu zakwalifikowanych do kodów ICD-10 C16.1; C48.8 i C73 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
308 Irinotekanu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10 C25 i C25.8 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
307 Epoetyny beta rozpoznaniu zakwalifikownym do kodu ICD-10 D41 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
306 Bendamustyny w rozpoznanaich określonych kodami ICD-10; C84.4; C91 i C91.4 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
305 Imatynibu w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10 D47 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
304 Gemcytabiny w rozpoznaniu określonym kodami ICD-10: C32.9; C64; C65; C54.8 C91.1; C69; C69.9 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
303 Deferazyroksu w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10 D47.1 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ

Podkategorie