Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
302 Cyklofosfamidu w rozpoznaniach określonym kodem ICD-10 D69.3 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
301 Dokksorubicyny liposomalnej niepegylowanej ozpoznaniu określonym kodem ICD- 10 C91.1 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
300 Dosorubicyny liposomalnej pegylowanej w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10; C49; C49.5; C57.0 i C84.1 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
299 Afinitor (ewerolimus) w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10 C75.9 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
298 Cetuksymabu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C02; C02.1;C02.9 C04; C04.8; C04.9; C08.0;C11.8; C14.1; C14.8 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
296 Herceptin (trastuzumab), proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 150mg, 1 fiolka kod EAN:5909990855919 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
293 Uceris (Budesonide), tabletki a 9 mg we wskazaniu: choroba Leśniewskiego-Crohna AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ

Podkategorie