Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
264 Lorenzo's Oil (Dieta eliminacyjna), płyn a 500 ml, we wskazaniu: adrenoleukodystrofia (X-ALD) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
263 Cholesterol Module (Dieta eliminacyjna), proszek, 450g,we wskazaniu: zespół Smitha - Lemliego - Opitza AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ

Podkategorie