Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
005 Ewerolimusu (Afinitor) w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C17.2; C20; C21.0; C25; C25.0; C25.1; C25.2; C25.8; C25.9; C80; AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ