Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
006 Bewacyzumabu w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: C71 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ