Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
008 Dasatynibu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C91.1 i C96.2 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ