Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
009 Docetaksel we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C15.0; C80 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ