Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
010 Doksorubicyny liposomalnej niepegylowanej w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: C34.8 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ