Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
011 Gemcytabiny w rozpoznaniach określonych kodami ICD-10: C24.1 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ