Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
012 Irynotekanu w rozpoznaiach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C25.0; C25.2 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ