Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
013 Kapectytabiny we wskazaniu określonym kodami ICD-10: C25.1 i C64 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ