Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
015 Rytuksymabu w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: C47.5 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ