Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
016 Paklitakselu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C33;C51.8 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ