Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
017 Pazopanibu we wskazaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C54.9 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ