Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
019 Sirolimusu w rozpoznaniach do kodów ICD-10: C96.9; D18.0; D18.1; D48.1 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ