Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
020 Sorafenibu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C16; C17.8 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ