Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
021 Sunitynibu we wskazaniu określonym kodem ICD-10: C25.9 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ