Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
022 Treosulfanu we wskazaniu określonym kodem ICD-10: C56 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ