Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
027 Valdoxan, Agomelatinum, tabl. powl., 25 mg, 28 tabl., EAN 5909990686568: leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ