Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
028 Xarelto; rivaroxabanum; tabl.; 20 mg; 14 szt; Xarelto; rivaroxabanum; tabl.; 15 mg; 14 szt; Xarelto; rivaroxabanum; tabl.; 20 mg; 42 szt: Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanych z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek ≥ 75 lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie ; leczenie zatorowości płucnej (ZP) oraz profilaktyka nawrotowej ZŻG i ZP u dorosłych Zlecenie zakończono pismem AOTM-BP-434-2(2)/GOS/2014 z dn. 31.01.2014 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ