Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
029 Victoza; liraglutidum; roztwór do wstrzykiwań; 6 mg/ml: dorośli pacjenci z cukrzycą typu 2, po niepowodzeniu leczenia terapią skojarzoną metforminy i pochodnej sulfonylomocznika z określonym poziomem HbA1c ≥8% potwierdzonym w dwóch pomiarach w okresie 12 miesięcy oraz z BMI ≥ 35 kg/m² AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ