Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
032 Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości odnośnie utworzenia odrębnych grup limitowych dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych obecnie refundacją w ramach wspólnej grupy limitowej 217.7 Diety eliminacyjne mlekozastępcze - mieszanki elementarne AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ