Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
033 Bydureon (eksenatyd), 2 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 4 x jednodawkowy zestaw (1 fiolka 1strzykawka), EAN 5909990893584 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ