Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
038 Botox, Toksyna botulinowa typu A, 100 jednostek (900kD), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 jednostek, 1 fiol. z proszkiem, EAN 5909990674817; Nietrzymanie moczu u pacjentów dorosłych z nadreaktywnością mięśnia wypieracza pęcherza moczowego o podłożu neurogennym, po stabilnych urazach rdzenia kręgowego poniżej odcinka szyjnego oraz u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ