Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
039 MabThera, rituximabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10mg/ml, 1 fiol. a 50 ml, EAN 5909990418824; MabThera, rituximabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10mg/ml, 2 fiol. a 10 ml, EAN 5909990418817; w leczeniu podtrzymującym chorych na nieziarnicze chłoniaki grudkowe, u których uzyskano odpowiedź na leczenie indukcyjne I linii AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ