Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
040 Botox, toxinum botulinicum typum A ad iniectabile, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 jednostek Allergan kompleksu neurotoksyny Clostridum botulinum typu A/fiolkę, fiolka z proszkiem, EAN 5909990674817; leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10: I61; I63; I69) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ