Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
084 Doksorubicyny liposomalnej pegylowanej w rozpoznaniach zakwalifikowanych kodami ICD-10: C81.9 i C83.9 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ